Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM bầu tân Chủ tịch

15-04-2019 15:40