Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN – Diễn đàn xây dựng lòng tin trong khu vực

Audio THPL
17-02-2020 17:39

(THPL) - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Hẹp, mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức cũng như Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Từ ngày 18 đến 20/2/2020, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Hẹp, mở đầu cho các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức cũng như Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ nhất (ADMM-1) đã được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) trong các ngày 8,9 tháng 5 năm 2006. 

Mục tiêu của ADMM: 1 là thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực thông qua đối thoại và hợp tác về quốc phòng và an ninh; 2 là chỉ đạo đối thoại và hợp tác của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong khuôn khổ ASEAN, giữa ASEAN và các đối tác đối thoại; 3 là thúc đẩy lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau thông qua sự hiểu biết hơn về các chính sách quốc phòng và nhận thức về mối đe dọa cũng như đề cao sự minh bạch và công khai; 4 là đóng góp tích cực vào việc thiết lập Cộng đồng An ninh ASEAN.

Tháng 11/2019, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức tiếp quản vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm 2020. Như vậy, lần thứ hai sau 10 năm, Việt Nam vui mừng chào đón các đối tác trở lại nơi đã thiết lập ra ADMM+.

Đến nay, ADMM đã khẳng định được vai trò trong cơ cấu chung của ASEAN. Đây là bước phát triển sâu rộng của ASEAN trong bối cảnh ASEAN đã hoàn tất việc xây dựng Cộng đồng ASEAN trong đó Cộng đồng Chính trị – An ninh là trụ cột cơ bản.


Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục