Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” năm 2020

13-07-2020 19:58

Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” năm 2020 Hôm nay – 13/7, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”. • Báo cáo về kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của Bộ Tư pháp cho biết, qua 06 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở đã đi vào nền nếp, hiệu quả và tiếp tục khẳng định được vị tr

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục

Theo dõi truyền hình pháp luật