Hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu

(TVPL)- Công an TP.HCM phát hiện hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động liên kết, chặt chẽ với các đối tượng trong nước

Chủ nhật, 30/10/2022 14:50
Nguồn: Quốc hội TV