Hơn 240 sự cố tấn công mạng tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán

(THPL)- Trong số hơn 240 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, số cuộc tấn công lừa đảo (phishing) chiếm gần 74% với gần 180 cuộc.

Thứ bảy, 12/02/2022 14:20
Nguồn: Công luận