Hơn 25 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 9 tháng

(THPL) - Theo báo cáo vừa đưa ra từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng qua, vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25 tỷ USD, ngoài ra, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hơn 25 tỷ USD.

Thứ năm, 27/09/2018 14:02
Nguồn: VTV