Hơn 51 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng đầu năm

Audio THPL
06-05-2021 08:58

(THPL)- Có tới 51.496 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 4 tháng đầu năm 2021, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là gần 19.300 doanh nghiệp, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, có tới hơn 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là hơn 28.300 doanh nghiệp, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động ngắn, chủ yếu là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 0-5 năm với 14.940 doanh nghiệp, chiếm 52,7%.

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là hơn 16.400 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại là gần 6.750 doanh nghiệp, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, bất chấp đại dịch Covid-19, số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2021 là 44.166 doanh nghiệp, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2021 là hơn 1.420.000 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là gần 628.000 tỷ đồng, tăng 41,0% so với cùng kỳ năm 2020.


Nguồn: VOV – TH: THPL

Cùng chuyên mục