Hơn 79.000 tỉ đồng vốn đầu tư công tại TP Hồ Chí Minh phải giải ngân trong năm 2024

(TVPL)- Hơn 79.000 tỉ đồng là nguồn vốn đầu tư công mà TP Hồ Chí Minh phải giải ngân trong năm 2024. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi số vốn này còn lớn hơn năm 2023.

Thứ hai, 12/02/2024 08:58
Nguồn: TVPL