HỘP THƯ PHÁP LUẬT:Một số điểm quan trọng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

(TVPL) – Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” sẽ được rút ngắn tên gọi thành “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Thứ tư, 15/05/2024 18:30
Nguồn: TVPL