Hướng dẫn mức chi đào tạo nhân lực cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(TVPL)- Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022.

Thứ hai, 24/10/2022 12:31
Nguồn: TVPL sản xuất- Clip: VTV, TH Yên Bái