Hướng tới chuyển giao dịch vụ hành chính công

(THPL)- Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước vừa xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về việc có nên giao một số dịch vụ hành chính công cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện, từ đó có cơ sở để báo cáo đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Thứ sáu, 16/10/2020 11:02
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng – TH: THPL