Huyện Cẩm Xuyên vươn mình đổi mới

18-01-2020 10:21

(THPL)Trong năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Xuyên hết sức tự hào và phấn khởi khi Cẩm Xuyên có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Cẩm Quan, Cẩm Mĩ, Cẩm Hà, Cẩm Trung, Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh; và hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Cẩm Vĩnh và Cẩm Bình. Nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 19 trong tổng số 21 xã, đạt 90,5% tổng số xã, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Hiện nay, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân xã là 19,52 tiêu chí trên một xã. Nhân dân phấn khởi tự

Ngoài các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 chủ yếu là những xã miền núi, với điểm xuất phát thấp, có nhiều khó khăn từ cơ sở hạ tầng đến đời sống của nhân dân; và kể cả tư tưởng của người dân. Xác định được khó khăn này, ngay từ những ngày đầu năm huyện đã đổi mới cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cụ thể, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, kịp thời chấn chỉnh yếu kém đối với từng địa phương, cụ thể từng tiêu chí, kiểu tiêu chí. Trong đó, đã thành lập 9 tổ công tác chỉ đạo tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phê duyệt khung kế hoạch cụ thể cho các xã, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các xã khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn trong năm; duy trì đều đặn cuộc họp ban chỉ đạo, thường xuyên bán cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; tổ chức ba đợt cao điểm về xây dựng nông thôn mới, xác định ngày thứ bảy là ngày nông thôn mới; cán bộ, công chức, chiến sĩ công an, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, động viên các địa phương thực hiện, tạo được phong trào thi đua khá sôi nổi, nhân dân hưởng ứng tích cực. Cùng với sự chỉ đạo của huyện, ban chỉ đọa, ban quản lý nông thôn mới các xã, các thôn đã có sự chủ động cho việc quyết tâm cao thực hiện chương trình. Nhiều xã có cách làm sáng tạo khơi dậy được sức dân cùng tham gia, xây dựng nông thôn mới. 

Xuyên suốt phương châm lấy sức dân để lo cho dân phát huy quy chế dân chủ, tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân, năm 2019 các địa phương của huyện Cẩm Xuyên tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương, rãnh thoát nước và các công trình văn hóa, y tế, giáo dục, trụ sở đáp ứng yêu cầu của người dân. Nhân dân Cẩm Xuyên đã tự nguyện đóng góp hơn 93 tỷ đồng khiến hơn hàng nghìn mét vuông đất dỡ bỏ hàng nghìn mét tường rào cùng nhiều công trình khác chặt bỏ, di dời hàng vạn cây xanh để mở rộng tuyến đường, xây dựng các công trình. Hàng nghìn ngày công cũng được huy động trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, toàn huyện đã làm mới 122km đường các loại, hơn 82km đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng; giải tỏa hành lang, mở rộng nền đường hơn 95km và láng hơn 75km lề đường; cùng với xây dựng hệ thống giao thông, kênh rãnh thoát nước . Năm 2019, huyện Cẩm Xuyên đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng ba nhà văn hóa xã, 26 nhà văn hóa thôn, xây mới ba khu thể thao xã, 41 khu thể thao thôn đảm bảo đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Lồng ghép các chương trình dự án và nguồn hỗ trợ của tỉnh đã xây dựng mới 3 trạm y tế xã ở Cẩm Duệ, Cẩm Mĩ, Cẩm Hà; đảm bảo phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh tại địa phương. Xây mới 17 công trình nhà học, nhà hiệu bộ, nhà chức năng. Nâng cấp cải tạo các nhà học đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới. Kết quả này là sự chung sức, góp công, góp của của chính mỗi một người dân ở từng thôn xóm. Với số tiền hàng tỉ đồng, cùng hàng nghìn ngày công lao động. Và hôm nay nhân dân ở các địa phương hết sức vui mừng, phấn khởi bới những thay đổi của quê hương khi các tuyến đường được mở rộng, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thực hiện tiêu chí 20 về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu là mục tiêu quan trọng được nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Năm 2019, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục có những giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, nâng cấp các vườn mẫu để tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Năm 2019, huyện Cẩm Xuyên có 2 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nâng tổng số toàn huyện lên 43 khu dân cư kiểu mẫu. Các khu dân cư nông thôn mẫu kiểu mới nổi bật như Nam Hà xã Cẩm Lạc, thôn Trung Thịnh xã Cẩm Trung, thôn Yên Khánh xã Cẩm Thịnh, thôn Mĩ Đông xã Cẩm Mĩ, thôn Xuân Hạ xã Cẩm Hà, thôn 2 xã Cẩm Lĩnh, thôn Minh Lộc xã Cẩm Lộc. Điều đáng ghi nhận, trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu là cùng với hệ thống xây dựng hạ tầng ngày càng khang trang, ý thức xây dựng, bảo vệ giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, ngày càng xanh sạch đẹp, tạo sự hài lòng trong nhân dân.

Những kết quả đạt được sau 10 năm xây dựng nông thôn mới cũng như kết quả đạt được trong năm 2019, là nền tảng quan trọng cũng như bài học để huyện Cẩm Xuyên tiếp tục huy động các nguồn lực, phát động các phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là bài học về thực hiện quy chế dân chủ và huy động nội lực trong nhân dân và định rõ xây dựng nông thôn mới về nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các tiêu chí, nội dung đi vào chiều sâu, bền vững gắn với đô thị văn minh, hướng tới xã nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020. 

Năm 2020 đang cận kề và thời gian để huyện Cẩm Xuyên xây dựng huyện trở thành nông thôn mới không còn dài, chặng đường trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn; tuy nhiên với sự quyết tâm cao từ cấp ủy, chính quyền, từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huyện Cẩm Xuyên sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 31 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. 


Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục