Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định kêu gọi làm sân golf rộng 89ha

(TVPL) - Trong năm 2023, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lập đề xuất mời gọi các dự án đầu tư trọng điểm vào địa bàn huyện, bao gồm 10 dự án đầu tư. Trong đó, huyện tổ chức mời gọi dự án sân golf tại xã Tây Phú với diện tích lên đến 89 ha.

Thứ tư, 24/05/2023 17:02
Nguồn: TVPL