Kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn “quên” Việt phủ Thành Chương

(THPL) - Hà Nội cuối cùng cũng đã công bố kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn, nhưng thiếu vắng những thông tin đáng chú ý liên quan đến các công trình vi phạm lớn, tồn đọng như Việt phủ Thành Chương, nhà của ca sĩ Mỹ Linh.

Thứ sáu, 22/03/2019 08:30
Nguồn: Thanh niên