KÉT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

17-07-2020 19:43

KÉT QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 Sáng ngày 17 tháng 7 Bộ tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020 Sáu tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nể đến kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh toàn cầu. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp được thực hiện theo đúng phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" của Chín

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục