Kêu cứu vì giá thuê đất tăng 13 lần

21-11-2020 11:04

(THPL)- Các chuyên gia cho rằng giá thuê đất khu công nghiệp điều chỉnh tham chiếu theo giá thị trường đất ở là bất hợp lý, ảnh hưởng đến hoạt động các khu công nghiệp và hoạt động thu hút vốn đầu tư.

Theo ông Trần Quang Trường, Tổng giám đốc Khu công nghiệp Tân Bình, cho biết từ năm 1997, Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex) được TP.HCM giao đất làm khu công nghiệp Tân Bình. Tanimex đầu tư hạ tầng và cho các doanh nghiệp sản xuất thuê lại theo đơn giá Nhà nước phê duyệt. Giá thuê đất ổn định trong năm năm đầu, sau năm năm điều chỉnh một lần, mỗi lần tăng không quá 15% theo giá hợp đồng thuê đất.

Tuy nhiên, từ năm 2005, chính sách về tiền thuê đất được Nhà nước điều chỉnh. Nghị định 142/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền thuê đất chỉ ổn định trong năm năm, sau năm năm phải tính lại “trên cơ sở tham chiếu giá thị trường của đất ở khu vực tiếp giáp”.

Sau khi được Nhà nước cho thuê đất và đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp mở rộng về phía quận Bình Tân, từ năm 2010 đến 2014, Tanimex ký hợp đồng cho thuê lại đất với năm doanh nghiệp, theo đơn giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm ký hợp đồng là 1.740 đồng/m2/ năm. Đơn giá thuê đất này được Tanimex thông báo “thay đổi theo quy định pháp luật hiện hành”, tức Nghị định 142/2005.

Tháng 10-2014, Sở Tài chính ban hành văn bản xác định đơn giá cho thuê đất tại KCN Tân Bình mở rộng chu kỳ năm năm tiếp theo là 10.440 đồng/m2/năm. Đến năm 2018, đơn giá thuê đất điều chỉnh lần hai, tiền thuê đất là 23.000 đồng/m2/năm. Như vậy, chỉ sau hai lần điều chỉnh, tiền thuê đất của các doanh nghiệp tại KCN đã tăng hơn 13 lần.

Cũng như tại khu công nghiệp Tân Bình cũ, Tanimex ứng nộp trước tiền thuê đất cho Nhà nước và thu lại từ các doanh nghiệp thuê đất tại khu công nghiệp (theo đúng đơn giá các sở, ngành yêu cầu). Tuy nhiên, Tanimex cho biết đang gặp tình trạng có doanh nghiệp không đồng ý nộp tiền thuê đất sau năm năm bị điều chỉnh theo giá thị trường dẫn đến phải kiện ra tòa và đang chờ phán quyết cuối cùng.


Nguồn: Tổng hợp – Clip: Tổng hợp - TH: THPL

Cùng chuyên mục