Khắc họa cuộc đời cách mạng qua cuốn sách "Mật mã đặc khu"

Cuốn sách "Mật mã đặc khu" của nhà báo Phan Tùng Sơn đã khắc họa cuộc đời nhà cách mạng lão thành Phan Kiệm bằng những trang viết chân thực, sinh động, hấp dẫn, nhiều trường đoạn cao trào, gay cấn...

Thứ ba, 18/04/2017 19:27
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật