Đang tải

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính khu vực phía Nam

Audio THPL
12-09-2020 17:00 1,550

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa VII và khóa VIII khu vực phía Nam.

Triển khai Kế hoạch công tác năm 2020, sáng  12/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa VII và khóa VIII khu vực phía Nam. Đến dự Lễ khai giảng có TS.Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Chung - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 Đây là hai khóa đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính đầu tiên do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức dành cho cán bộ, công chức của các bộ, ban, ngành Trung ương công tác tại khu vực phía Nam. Lớp học được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hai khóa học có 82 học viên đến từ 14 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và một số tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham gia lớp học này, các cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao năng lực, trình độ và đảm bảo điều kiện chuẩn hoá các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Minh Chung, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cho rằng: Việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và chuẩn hóa chức danh lãnh đạo, quản lý; đồng thời, đáp ứng yêu cầu, điều kiện của việc quy hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức của Đảng nói chung. Điều này càng đúng và trở nên quan trọng đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, bởi, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối hiện đang sinh hoạt và công tác ở đảng bộ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây vừa là các cơ quan tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách cho cả hệ thống chính trị; đồng thời, cũng là các cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đó. Do đó, ngoài chuyên môn giỏi thì các đội ngũ này cần có lý luận sắc bén, có bản lĩnh chính trị vững vàng để những chủ trương, đường lối, chính sách do các đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối tham mưu ban hành phải vừa là chủ trương đúng đắn, vừa hợp lòng dân và nó phải sớm đi vào thực tiễn làm lợi cho Nước và cho Dân.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Minh Chung mong rằng trong thời gian tới Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chặt chẽ, nhịp nhàng hơn để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các cơ quan Trung ương. 

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục