KHAI MẠC HỘI NGHỊ “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ”

(TVPL)- Buổi hội nghị được Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Tp.HCM (CIIS) cùng các đơn vị tổ chức, nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về hội nhập kinh tế cho cán bộ công tác tại các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng, doanh nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ năm, 17/11/2022 13:10
Nguồn: Tvphapluat