(THPL) - New Zealand vốn sở hữu bộ luật về súng đạn thuộc hàng ‘thoáng’ nhất thế giới khi cho phép công dân đủ tuổi có thể sở hữu súng ngắn và súng trường bán tự động mà không được yêu cầu phải đăng ký súng.