Khi nào công chức, viên chức phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

(TVPL) - Thuế thu nhập cá nhân là thuế mà một số đối tượng nhất định phải nộp cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Theo đó thì chỉ cần cán bộ công chức, viên chức đạt từ 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/ năm) đã trừ đi các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, các khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện theo quy định mà không có người phụ thuộc thì sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Thứ năm, 20/07/2023 09:11
Nguồn: TVPL - Video: Invest TV