Khối cơ quan Tư pháp ĐBSCL ký kết giao ước thi đua 2017

11-03-2017 17:11 3,984

Tại lễ ký kết giao ước thi đua, có 13 đơn vị đăng ký cờ thi đua của Bộ Tư pháp, 1 đơn vị đăng ký cờ thi đua Chính phủ; 55 đơn vị THADS khu vực đăng ký cờ thi đua của Bộ Tư pháp, 3 đơn vị đăng ký cờ thi đua của Chính phủ.

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

Cùng chuyên mục