Khởi động Dự án Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo

(THPL) – Dự án Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo nhằm kế thừa và phát huy giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc và y học truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa và chăm sóc sức khỏe.

Thứ hai, 11/04/2022 08:17
Nguồn: Tổ quốc – Clip: THVL - TH: THPL