Khởi tố thêm 07 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên 2.000 tỷ đồng tại An Giang

(THPL)- 7 đối tượng này có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

Thứ hai, 27/09/2021 18:58
Nguồn: PLVN- TH: THPL