Không đạt được mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động năm 2020

19-10-2020 17:53

(THPL)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội nghị góp ý Dự thảo báo cáo Nghị quyết 35/NQ-CP và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Hôm nay (19/10) tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội nghị góp ý về Dự thảo báo cáo Nghị quyết 35/NQ-CP và Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao tổng kết, đánh giá và xây dựng Báo cáo 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ xung hoặc thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Chính phủ trong quý IV năm 2020.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến tập trung các vấn đề còn đang tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa chính sách và thực thi, nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Về mục tiêu 1 triệu Doanh nghiệp hoạt động năm 2020 là không đạt được. Để đạt được con số này thì tăng trưởng Doanh nghiệp phải đạt trên 17% trong khi tăng trưởng hiện nay mới chỉ hơn 10%. Trong khi số Doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng, một phần do COVID-19. Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp chưa được hiệu quả. Bên cạnh đó, về khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp 48-49% GDP cũng không thực hiện được. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực tư nhân cũng tăng lên, nếu duy trì tốt thì trong giai đoạn tới có thể đạt được. Mục tiêu về đóng góp của khu vực tư nhân Việt Nam vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đến năm 2020 khu vực tư nhân Việt nam đóng góp khoảng 49% vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ đóng góp liên tục tăng, nhưng vẫn không đạt và thiếu 3 điểm phần trăm. Theo đó, có 3/6 mục tiêu của Nghị quyết 35 không đạt; 3/6 mục tiêu đạt/vượt mức đề ra.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, mọi ý kiến đóng góp xây dựng tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện các dự thảo nói trên và trình Chính phủ.

Nguồn: Công an nhân dân- Video: Tổng hợp- TH: THPL

Cùng chuyên mục