Không kéo dài tình trạng "bảo hộ ngược" với doanh nghiệp nước ngoài

(THPL) - Phát biểu kết thúc Diễn đàn quốc gia Doanh nghiệp công nghệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ rất trăn trở về vấn đề "bảo hộ ngược". Trong khi các doanh nghiệp nội phải tuân thủ quy định nhà nước, thì các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới chiếm 70% doanh thu quảng cáo trong không gian số lại không nộp thuế, không tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Thứ sáu, 10/05/2019 12:34
Nguồn: Tổng Hợp