(THPL) - Để bảo đảm ổn định, tránh tác động đến việc tập trung các nguồn lực để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá bán sách giáo khoa trong năm học 2019-2020.

Không tăng giá bán sách giáo khoa năm học 2019-2020

07-03-2019 09:22

Tại công văn hỏa tốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay, lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm học 2020-2021. Để bảo đảm ổn định, tránh tác động đến việc tập trung các nguồn lực để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá bán sách giáo khoa trong năm học 2019-2020.

Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để bảo đảm ổn định, giá sách giáo khoa phục vụ cho năm học 2019- 2020 vẫn được giữ nguyên như những năm học trước.

Không tăng giá bán sách giáo khoa năm học 2019-2020

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, từ năm 2011 đến nay, giá sách giáo khoa được kìm giữ ổn định và ở mức thấp. Trong khi đó các khoản chi phí xuất bản sách giáo khoa đều biến động tăng cao. Để bù đắp việc giá bán sách giáo khoa dưới giá thành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiết giảm hàng loạt chi phí, song do các yếu tố giá cả đầu vào tăng nên chưa đủ bù đắp.

Vào thời điểm cuối tháng 1-2019, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi các đơn vị thành viên thông báo về dự kiến giá bìa sách giáo khoa phục vụ năm học 2019 - 2020. Theo danh mục bảng giá gửi kèm, tất cả, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều dự kiến điều chỉnh tăng giá. Hầu hết các cuốn sách giáo khoa đều tăng 10 - 40%.

Sự việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam “lặng lẽ” chuẩn bị tăng giá sách giáo khoa mà không đưa ra các giải thích thỏa đáng về lý do tăng giá đã vấp phải luồng ý kiến không đồng tình của người dân.

Nguồn: Nhân dân

Cùng chuyên mục