Khu đô thị Phúc Ninh chậm tiến độ, cổ đông KBC “nhịn” cổ tức

13-04-2019 17:58

(THPL) - Liên quan đến việc triển khai xây dựng hạ tầng và nhà ở tại khu đô thị Phúc Ninh bị chậm tiến độ, trước đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có kết luận nhiều sai phạm xảy ra tại Dự án này đã ảnh hưởng đến dòng tiền của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (gọi tắt là KBC), dẫn đến việc chậm trả cổ tức năm 2017.

Theo báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2017 của KBC, chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông 2019 sắp diễn ra. Theo tài liệu, tại đại hội thường niên 2018, đại hội đồng cổ đông KBC đã thông qua phương án trả cổ tức mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%. Tuy nhiên, trong 2018, hội đồng quản trị vẫn chưa cân đối được nguồn tiền mặt để thực hiện việc chi trả cổ tức.

Nguyên nhân, theo kế hoạch dòng tiền để chi trả cổ tức dự kiến sẽ được lấy từ tiền thu được của các thỏa thuận đã ký kết đối với dự án Khu đô thị Phúc Ninh. Trước đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có kết luận nhiều sai phạm xảy ra tại Dự án Khu đô thị mới Phúc Ninh do KBC làm chủ đầu tư. Theo kết luận, diện tích đất theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và diện tích đất được giao để thực hiện dự án chưa thống nhất. Trong tờ trình đại hội đồng cổ đông 2019 của KBC nêu rõ “Do tình hình thời tiết 2018 mưa nhiều, cho nên, công việc triển khai xây dựng hạ tầng và nhà ở bị chậm hơn so với kế hoạch, nên chúng tôi chưa bàn giao được đất và nhà cho khách hàng và chưa thu tiếp được tiền từ khu đô thị Phúc Ninh. Còn các dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp thì công ty mẹ phải sử dụng để thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm hơn 900 tỷ đồng và tái đầu tư”.

Cũng liên quan đến việc chi trả cổ tức, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở KBC về việc chậm chi trả cổ tức mà đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua. Được biết, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tới đây, hội đồng quản trị KBC sẽ trình các cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018.

Nguồn: VTC

Cùng chuyên mục