Kiểm toán đề nghị xử lý gần 6.800 tỷ đồng trong chống dịch COVID-19

(THPL)- Kiểm toán Nhà nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý tài chính 3.431 tỷ đồng và xử lý khác là hơn 3.358 tỷ đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thông tin trên được đưa ra tại Chương trình họp báo công bố “Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước”…

Thứ bảy, 02/07/2022 08:22
Nguồn: TTXVN – Video: BRT, Thanh niên