Kiểm toán Nhà nước băn khoăn thu - chi ngân sách 2021

21-10-2020 09:20

(THPL)- Dự toán thu tiền sử dụng đất và từ dầu thô được chú ý, trong khi dự toán chi đầu tư phát triển còn băn khoăn ở lập kế hoạch...

 Kiểm toán Nhà nước vừa có ý kiến về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán Ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, gửi đến Quốc hội. Những vấn đề của ngân sách năm 2020, dự toán 2021 và kế hoạch tài chính 5 năm tới cũng được báo cáo Quốc hội, chiều 20/10.

 Dự toán thu tiền sử dụng đất 2021 bằng 92,1% so với ước thực hiện năm 2020, trong khi khoản này nhiều năm đều vượt cao so với dự toán giao. Liên quan đến các khoản thu về nhà đất, năm 2020, theo báo cáo của Kiểm toán, ước thực hiện tăng 26,7 nghìn tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do ước tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ cần phân tích kỹ khả năng thực hiện dự toán do qua kết quả kiểm toán 9 tháng đầu năm 2020 cho thấy còn một số địa phương miễn giảm tiền thuê đất chưa phù hợp quy định và chưa điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất khi hết thời gian ổn định thuê đất...

Dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2021 bằng 92,1% so với ước thực hiện năm 2020 khiến Kiểm toán Nhà nước băn khoăn, vì khoản thu này nhiều năm đều vượt cao so với dự toán giao. Một khoản thu khác cũng khiến Kiểm toán Nhà nước còn băn khoăn, đó là dầu thô. Dự toán thu dầu thô năm tới được lập trên cơ sở sản lượng khai thác trong nước 8 triệu tấn, giá dự toán 45 USD/thùng. Song thực tế sản lượng các năm qua đều tăng so với kế hoạch.

Trong cơ cấu thu nội địa, Kiểm toán nhà nước nêu, thu từ 3 khu vực kinh tế là các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn và dự toán năm 2021 dự kiến tăng từ 6,7% đến 10,1% so với ước thực hiện năm 2020. Tuy nhiên Chính phủ cần phân tích đánh giá kỹ tình hình bối cảnh kinh tế cũng như tác động của cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với 3 khu vực kinh tế này, Kiểm toán Nhà nước có ý kiến.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ dự kiến tỷ lệ bội chi năm 2021 khoảng 4% GDP điều chỉnh, số bội chi Ngân sách Nhà nước hơn 343, nghìn tỷ đồng, tăng hơn 108 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2020; nợ công dự kiến khoảng 46,1% GDP điều chỉnh và nợ Chính phủ 41,9% GDP điều chỉnh.


Nguồn: Tổng hợp – Video: TTXVN, Hải quan - TH: THPL

Cùng chuyên mục