Kiên Giang: Bắt giam phụ nữ chiếm đoạt số tiền chơi hụi

Lợi dụng lòng tin của chủ hụi, một phụ nữ đã chơi 4 vây hụi của họ sau đó hốt trước rồi ôm tiền bỏ trốn.

Thứ ba, 05/09/2017 16:01
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật