Kiên Giang: Đã bắt được 2/3 can, phạm nhân trốn khỏi trại giam

06-12-2018 17:31