Kiều bào chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển

27-12-2018 21:13

Với mong muốn tạo điều kiện gắn bó cộng đồng trong và ngoài nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm đoàn kết cộng đồng, hướng về đất nước và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh trong nước, ngày 27/12, Hội nghị kiều bào kết nối với địa phương do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đã khai mạc tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hội nghị diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/12/2018.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục