Kỳ 1: Cổ đông đề nghị hủy khẩn cấp hợp đồng ủy quyền giữa PPIP và Sacombank

(THPL) - Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Phong Phú (PPIP) ký hợp đồng ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đại diện và nhân danh công ty này xử lý tài sản là Khu công nghiệp Phong Phú. Sau hơn 1 năm, hợp đồng này bị cổ đông phát hiện và yêu cầu hủy bỏ khẩn cấp.

Thứ tư, 24/10/2018 11:18
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật