Kỳ 2: Huyện Kiên Lương có thu hồi nhầm đất của dân?

(THPL) - Ở kỳ 1 của bài viết “huyện Kiên Lương có thu hồi nhầm đất của dân?” chúng tôi đã chuyển đến quý vị thông tin về hiện trạng phần đất hơn 190m2 mà UBND huyện Kiên Lương thu hồi, trong đó có phần thu hồi nhầm hơn 100m2 đất của bà Tâm. Ở kỳ này, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thông tin và đã làm việc với Phòng TN&MT huyện Kiên Lương.

Thứ tư, 23/05/2018 11:44
Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật