KỲ 3: Bình Thuận: UBND xã đã “hô biến” đất đang có người sử dụng thành đất trống, đất sạch như thế nào?

Audio THPL
26-11-2019 11:40 1,191

(THPL) - Ở phóng sự kỳ trước, chúng tôi đã đề cập đến thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư mà không tuân thủ trình tự thủ tục của Luật Đầu tư và các nghị định hướng dẫn khác. Ở phóng sự này chúng tôi sẽ đề cập đến những bất thường trong việc giao đất cho Công ty Ý Ngọc Bình Thuận. Việc cấp, giao đất có nhiều điều khuất tất, trong đó có việc UBND xã Tân Thành vô tình “hô biến” đất gia đình bà Dương Thị Mai thành đất trống, sách đã khiến cho người dân nơi đây bức xúc.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục