Ký kết hợp đồng tín dụng cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt

(THPL) - Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư loại hợp đồng BOT, với hạn mức tín dụng được cấp là 3.560 tỷ đồng.

Thứ bảy, 12/02/2022 15:48
Nguồn: TTXVN – Clip: Nhân dân TV, VTV - TH: THPL