Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia TP. HCM

Audio THPL
02-11-2019 17:46

(THPL) - Ngày 02/11, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG) về đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn và khoa học kinh tế.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thông qua văn bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Trường ĐHQG. Theo đó, hai đơn vị hợp tác theo nguyên tắc đồng thuận, hợp tác trên tinh thần tự nguyện, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của hai bên; đoàn kết, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau và cam kết thực hiện các nội dung đã ký kết. Cùng tạo ra cơ chế phối hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi bên tùy theo khả năng, điều kiện, nguồn lực và nhu cầu để hợp tác thực hiện các chương trình, đề tài, dự án cụ thể; đảm bảo tuân thủ theo quy định chung của pháp luật theo cơ chế, quy định của tỉnh Bạc Liêu và Trường ĐHQG.

Hai đơn vị cùng phối hợp, hỗ trợ đào tạo trong nhiều lĩnh vực, để nâng cao trình độ nguồn nhân lực của tỉnh Bạc Liêu với các trình độ đào tạo ưu tiên như: Tiến sĩ, Thạc sĩ;  Đại học văn bằng 2 và hệ vừa học, vừa làm; Bồi dưỡng kiến thức sau đại học; Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dành cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu cũng như tăng cường khả năng phát triển khoa học phục vụ cộng đồng cho các nhà khoa học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn tại Bạc Liêu.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu và Trường ĐHQG sẽ thỏa thuận hợp tác về các nội dung: Hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Hợp tác về Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bạc Liêu; Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ; Hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Bạc Liêu.

Các nội dung hợp tác mang tính chất định hướng để các Sở, ngành của tỉnh Bạc Liêu và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận, thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực của chương trình.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung khẳng định: UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để hỗ trợ các hoạt động hợp tác theo từng chương trình cụ thể, đồng thời tỉnh cũng phân công các Sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác đã ký kết.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc trường ĐHQG: Sau buổi ký kết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình hợp tác đúng theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả;

UBND tỉnh Bạc Liêu Trường ĐHQG định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức họp luân phiên để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung đã thỏa thuận hợp tác; trao đổi các vấn đề hợp tác cần điều chỉnh, bổ sung và phát sinh mới./.

Tăng Nghiệp

 

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục