Ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình “Ưu đãi cho đoàn viên và người lao động”

Ngày 25/7, tại TPHCM , Công Đoàn giáo dục Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty FNC và Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT về chương trình ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành giáo dục.

Thứ ba, 25/07/2017 20:32
Nguồn: Truyền hình Pháp luật