Kỷ luật 6 cán bộ biên phòng Móng Cái để buôn lậu hoành hành

Audio THPL
23-09-2019 21:12

(THPL) - liên quan đến những hoạt động vận chuyển hàng lậu từ địa phận TP Đông Hưng, Trung Quốc về khu vực bến sông Km1, Đồn cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết đã kỷ luật, điều chuyển công tác khỏi địa bàn đối với 6 cán bộ trạm Km1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, và đang tiếp tục xem xét trách nhiệm của Chỉ huy đồn.

(THPL) -Đây là khu vực đặt trạm kiểm soát biên phòng, chỉ cách bến sông các đối tượng buôn lậu hoạt động vài bước chân, hàng lậu vẫn được các đối tượng vận chuyển công khai ngày đêm, đưa sâu vào nội địa, nhưng không thấy lực lượng biên phòng Đồn cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, can thiệp, xử lý.

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng đã triệu tập chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh, cũng như Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh, để chỉ đạo xử lý.

Bước đầu, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ liên quan thuộc Đội công tác biên phòng Km1 và điều chuyển khỏi địa bàn thành phố Móng Cái. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái.

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, qua sự việc này, Bộ tư lệnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, cửa khẩu.


 

Nguồn: Thanh Niên

Cùng chuyên mục