Lần đầu tiên Bệnh viện Đà Nẵng kêu gọi đăng ký hiến mô tạng

(THPL)- Sau khi nhận được sự hưởng ứng của nhân viên y tế, trong thời gian tới Bệnh viện Đà Nẵng sẽ mở rộng, thực hiện việc đăng ký hiến tạng tại khu Khám bệnh để tất cả các đối tượng nhân dân đều được biết và cùng tham gia.

Thứ hai, 29/03/2021 18:58
Nguồn: VOV – TH: THPL