Lần đầu tiên chụp được ảnh xác thực về hố đen vũ trụ