Lần thứ 3 Chính phủ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

(THPL)- Lần thứ ba Chính phủ quyết định nới thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Thứ ba, 20/04/2021 11:06
Nguồn: VTC – TH: THPL