Làng chiếu Định Yên: Một thời vang danh đất Nam Bộ

(THPL) – Dẫu trải qua bao thăng trầm, vất vả khó khăn những làng chiếu Định Yên ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp vẫn tồn tại và phát triển hơn trăm năm qua. Và nghề dệt chiếu này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Định Yên.

Thứ hai, 23/05/2022 10:37
Nguồn: Truyền hình pháp luật