Lào đánh giá cao sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam

(TVPL)- Lãnh đạo Lào đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, nhấn mạnh sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện và các cựu chuyên gia Việt Nam ở Lào.

Thứ ba, 13/12/2022 21:23
Nguồn: TVPL