Lập đoàn thanh tra việc cho thuê đất công trái luật tại Gia Lai

02-06-2019 11:43 1,413

(THPL) - Để khắc phục các nội dung và kiến nghị của kiểm toán nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai đã lập đoàn thanh tra việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cho thuê tài sản trên đất đối với 6 công ty cổ phần.

Các công ty sẽ thanh tra gồm: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai, Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai, Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai, Công ty Cổ phần Xây dựng và Xây lắp điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Ia Grai - tỉnh Gia Lai. 

Đoàn Thanh tra gồm 8 người, do ông Nguyễn Phúc, Phó chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, sẽ thanh tra từ khi các công ty cổ phần nêu trên hoạt động đến nay, thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc.

Ông Võ Ngọc Thành ký quyết định thanh tra các công ty trên trên cơ sở Kiểm toán nhà nước đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai từ năm 2011-2017. Để khắc phục các nội dung kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị thành lập đoàn thanh tra. 

Trước đó, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện sau khi cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp không sử dụng đất, tài sản đã được UBND tỉnh Gia Lai cho thuê mà mang đi cho các tổ chức, cá nhân khác thuê lại để thu tiền chênh lệch hoặc góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền hàng năm, cho thuê tài sản trên đất khi tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Việc làm này là trái Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản.

Để các doanh nghiệp thu lợi bất chính như vậy, theo Kiểm toán nhà nước là do công tác phối hợp trong việc quản lý nhà nước của các sở, ngành tỉnh Gia Lai lỏng lẻo nên chưa tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp. Từ sau khi các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến nay, sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan chức năng không thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai. Các doanh nghiệp được thanh tra thì kết luận lại không được xử lý kịp thời hoặc không xử phạt dẫn đến tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích kéo dài nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách.

TH – Thành Vinh

Nguồn: NLĐ

Cùng chuyên mục