Lập tổ công tác của Thủ tướng tháo gỡ khó khăn cho bất động sản

(TVPL)- Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản tại các địa phương.

Thứ sáu, 18/11/2022 12:02
Nguồn: VTV – Video: Nhân Dân TV