(THPL) - 718,3 tỷ USD là ngân sách mà Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị cấp cho tài khóa 2020, trong đó dành mức tăng đáng kể cho hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài.