LHQ thông qua nghị quyết về Haiti

16-10-2020 10:09

(THPL)- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 gia hạn hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) đến tháng 10 năm sau.

Với 13 trên 15 phiếu thuận, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 (hai năm bốn bảy) gia hạn hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Haiti thêm 1 năm.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 (hai năm bốn bảy) gia hạn hoạt động của Văn phòng Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Haiti. Nghị quyết do Mỹ chủ trì soạn thảo và đã nhận được 13/15 (13 trên 15) phiếu thuận. Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng.

Ngoài các nhiệm vụ như đã được nêu tại Nghị quyết 2476 năm 2019, Nghị quyết 2547 nhấn mạnh vai trò hiến định thiết yếu của Quốc hội Haiti và nhu cầu cấp thiết cần đối thoại nhằm giải quyết các nguyên nhân gây bất ổn lâu nay tại nước này thông qua một khuôn khổ bền vững, được chấp nhận bởi các bên và hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp tự do, công bằng, minh bạch. 

BINUH được thành lập năm 2019, có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ Haiti về việc thúc đẩy và tăng cường ổn định chính trị, cũng như xây dựng và thực hiện bầu cử tự do, công bằng và công khai.    

Nguồn: Tổng hợp - THPL

Cùng chuyên mục