Liên minh châu Âu sẽ nỗ lực ngăn chặn Brexit "không thỏa thuận"

05-04-2019 07:53